Zaznacz stronę

TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Bycie oddanym i kochającym partnerem jest bardzo trudne. Wymaga dużej ważności na partnera i siebie samego. Ważne jest zbudowanie w sobie granicy – ile mogę dać z siebie partnerowi? Co potrzebuję dać sobie?

Kiedy relacja z partnerem nie spełnia oczekiwań i potrzeb, wówczas partnerzy obwiniają siebie o zaniedbania, co prowadzi do kryzysu w związku.

Coraz trudniej jest partnerom porozumiewać się – mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Prowadzi to do nagromadzenia lęku, frustracji,  poczucia krzywdy i zaniechania partnerskiej współpracy. Kiedy tak się dzieje, możecie skorzystać z konsultacji psychologicznej.

Konsultacja psychologiczna pary – polega na rozpoznaniu i nazwaniu problemu pary oraz ustaleniu optymalnej formy pomocy. Czas trwania: 90 minut.

Psychoterapia pary i małżeństwa jest możliwa, jeśli oboje partnerów tego chce.

Konsultuję również jedną osobę z pary, jeśli druga osoba nie zdecyduje się na przyjście.

Ponieważ trudne dzieciństwo może być źródłem kryzysu w związku, dlatego partnerzy mogą zacząć od psychoterapii indywidualnej, a potem małżeńskiej, jeśli ta jeszcze będzie konieczna.

Zapraszam pary, małżeństwa oraz partnerów którzy:

–         czują lęk w związku

–         czują brak zaufania do partnera

–         czują, że związek je ogranicza

–         czują się ranione

–         chcą otwarcie rozmawiać ze swoim partnerem o swoich uczuciach, potrzebach i oczekiwaniach

–         chcą czerpać więcej satysfakcji z bliskiej relacji

–         myślą o rozstaniu bądź są w trakcie rozstania

–         zdradziły partnera

–         przeżywają żałobę po starcie partnera/ki

Psychoterapia pary i małżeństwa trwa 90 minut. Częstotliwość spotkań 1 raz w tygodniu.