Zaznacz stronę

TERAPIA DZIECKA

Pracuję z dziećmi od 9 roku życia.

Konsulatacja psychologiczna – przeznaczona jest dla rodziców, którzy niepokoją się zachowaniem swojego dziecka. Służy nazwaniu i rozpoznaniu problemu oraz ustaleniu optymalnej formy pomocy.

Psychoterapia dziecka – polega na zabawie, rysunku, analizie zachowania dziecka – nazywania przez terapeutę tego co dziecko robi. Zabawa czy rysunek dziecka, jest tym samym co słowo, czy rozmowa dwójki dorosłych osób. Dzięki zabawie i rysunkowi dziecko ma możliwość „opowiedzenia”   i przeżycia swojego trudnego doświadczenia. Dzięki temu ma szansę na rozstanie się z nim i dalszy rozwój.

Zapraszam dzieci, które:

–         doświadczyły w przeszłości przemocy: psychicznej, fizycznej, seksualnej

–         przeżyły rozwód rodziców

–         są nadmiernie wycofane w kontakcie z rówieśnikami

–         źle sypiają i moczą się   bez przyczyn medycznych

Ważną częścią pracy terapeutycznej z dzieckiem, jest praca z jego rodzicami. Nie jest wskazana praca z rodzicem i dzieckiem u tego samego terapeuty, z powodu szacunku do potrzeb dziecka i budowania zaufania.