Zaznacz stronę
TERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH

Przyjście do mnie rozpoczniemy od konsultacji psychologicznej.

Konsultacja psychologiczna – jest spotkaniem dwójki osób – terapeuty i osoby potrzebującej pomocy, która ma na celu rozpoznania oraz nazwania problemu i uzgodnienia optymalnej formy pomocy. Czasami tak jest, że ktoś potrzebuje więcej czasu aby podjąć decyzję o psychoterapii bądź stwierdzić, że nie jest gotowy na podjęcie psychoterapii. Przyjście na konsultację może służyć rozeznaniu się w swojej sytuacji.

Psychoanalityczna psychoterapia indywidualna – jest drogą do wewnętrznego rozwoju i możliwością zmniejszenia cierpienia. Odbywa się w stałym miejscu, o stałych porach. Czas trwania sesji wynosi 50 minut. Częstotliwość spotkań wynosi od 1 – 4 spotkań w tygodniu. Te stałe warunki zapewniają bezpieczną przestrzeń do pracy nad sobą.

Mam doświadczenie w pracy z osobami, które:

 •  przeżywają depresję, obniżony nastrój, smutek
 • doświadczają silnego lęku ,strachu, niepokoju
 • przeżywają lęk o swoje lub bliskich życie
 • przeżywają stres, pustkę, cierpienie
 • mają zbyt wygórowane wymagania wobec siebie i innych
 • czują nadmierną kontrolę wobec innych
 • boją się być blisko z partnerem, bądź nie wchodzą w związek z lęku przed bliskością
 • mają trudności w kontaktach z ludźmi – obawiają się ludzi albo czują się zakłopotani ich towarzystwem
 • nie mogą sobie znaleźć partnera/ki na stałe
 • czują zazdrość o partnera/kę
 • czują, że nie są w stanie podołać wychowaniu dziecka
 • czują, że nie rozumieją swojego dziecka
 • są po trudnych doświadczeniach życiowych
 • mają syndrom DDA, DDD
 • doświadczyły traumy – seksualnej, zaniedbania ze strony ważnej osoby (np. rodzica)
 • straciły kogoś bliskiego (są w żałobie)
 • przeżyły wypadek lokomocyjny
 • mają zaburzenia psychosomatyczne – różne objawy z ciała, które nie mają podłoża medycznego
  np. bólu żołądka, głowy, pleców, mrowienia, zespołu jelita drażliwego czy hashimot
 • czują się wypalone pracą zawodową
 • czują się nękani w swojej pracy (mobbingowani)
 • cierpią na zaburzenia odżywiania – bulimię, anoreksję, przejadanie się
 • z powodów psychologicznych nie mogą mieć dziecka

Wszystkie te dolegliwości są możliwe do zmiany. Wystarczy, że masz troszkę chęci do pracy nad sobą i jesteś siebie ciekawy/a.

TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Bycie oddanym i kochającym partnerem jest bardzo trudne. Wymaga dużej ważności na partnera i siebie samego. Ważne jest zbudowanie w sobie granicy – ile mogę dać z siebie partnerowi? Co potrzebuję dać sobie?

Kiedy relacja z partnerem nie spełnia oczekiwań i potrzeb, wówczas partnerzy obwiniają siebie o zaniedbania, co prowadzi do kryzysu w związku.

Coraz trudniej jest partnerom porozumiewać się – mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Prowadzi to do nagromadzenia lęku, frustracji,  poczucia krzywdy i zaniechania partnerskiej współpracy. Kiedy tak się dzieje, możecie skorzystać z konsultacji psychologicznej.

Konsultacja psychologiczna pary – polega na rozpoznaniu i nazwaniu problemu pary oraz ustaleniu optymalnej formy pomocy. Czas trwania: 90 minut.

Psychoterapia pary i małżeństwa jest możliwa, jeśli oboje partnerów tego chce.

Konsultuję również jedną osobę z pary, jeśli druga osoba nie zdecyduje się na przyjście.

Ponieważ trudne dzieciństwo może być źródłem kryzysu w związku, dlatego partnerzy mogą zacząć od psychoterapii indywidualnej, a potem małżeńskiej, jeśli ta jeszcze będzie konieczna.

Zapraszam pary, małżeństwa oraz partnerów którzy:

–         czują lęk w związku

–         czują brak zaufania do partnera

–         czują, że związek je ogranicza

–         czują się ranione

–         chcą otwarcie rozmawiać ze swoim partnerem o swoich uczuciach, potrzebach i oczekiwaniach

–         chcą czerpać więcej satysfakcji z bliskiej relacji

–         myślą o rozstaniu bądź są w trakcie rozstania

–         zdradziły partnera

–         przeżywają żałobę po starcie partnera/ki

Psychoterapia pary i małżeństwa trwa 90 minut. Częstotliwość spotkań 1 raz w tygodniu.

TERAPIA MŁODZIEŻY

Czas dojrzewania i stawiania się dorosłym człowiek często jest bardzo trudnym i burzliwym okresem. Jest wyzwaniem dla nastolatka i jego rodziców.

Konsulatacja psychologiczna przeznaczona jest dla rodziców, którzy niepokoją się zachowaniem swojego  nastoletniego dziecka. Służy nazwaniu i rozpoznaniu problemu, czy leży bardziej w wnętrzu rodzica, czy nastolatka. Rozróżnię dwa źródła trudności:

 • Wewnętrzne poczucie rodzica, że z jakiś powód jest mu trudno wytrzymywać swoje dziecko. Te powody podlegają pracy terapeutycznej. Jest naturalną sprawą, że rodzicami targają różne emocje wobec nastolatka – od złości, po miłość. Każdy rodzic w pewnym momencie zastanawia się czy jest wystarczająco dobrym rodzicem? Czy dobrze sobie radzi z wychowaniem ? Czy może niezałatwione sprawy z mojej przeszłości, rzutują na to, jakim rodzicem jestem?

Może być też tak, że nastolatek obiektywnie potrzebuje pomocy/rozmowy z psychologiem, czego nie widzi, a widzą to rodzice.

 •  Wewnętrzne poczucie nastolatka, że potrzebuje rozmowy z psychologiem na nurtujące go tematy.

Psychoanlityczna terapia młodzieży – polega na rozmowie nastolatka z terapeutą, która przynosi ulgę i większą akceptację siebie w tak trudnym czasie, jakim jest dojrzewanie. Zajmuję się trudnościami okresu dorastania u młodzieży, takimi jak:

–         niechęć do nauki

–         trudności w kontakcie z rówieśnikami

–         trudność z akceptacją siebie

–         nadmierny niepokój

–         fobia

–         obniżony nastrój i samoocenę

–         doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej bądź seksualnej

Jeśli na terapię zdecyduje się rodzic i nastolatek, to jedno z nich może zostać w terapii u mnie, a drugiej osobie mogę polecić innego terapeutę. Wynika to z zadbania o dobre warunki i uszanowania potrzeb nastolatka i rodzica.

TERAPIA UZALEŻNIENIA

Kiedy wewnętrzne cierpienia narasta, używki – takie jak alkohol, leki czy zachowania kompulsywne, takie jak hazard i robienie zakupów, wydają się być rozwiązaniem dla cierpienia. Jednak jest to chwilowe rozwiązanie, po czym problemy narastają, a cierpienie wydaje się być nie do zniesienia.

Dlatego pracuję również z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazardu, leków, zakupów, seksu oraz ich rodzinami – osobami z syndromem DDA (Dorosłym Dzieckiem Alkoholika) oraz współuzależnionymi (partnerem osoby uzależnionej)

Uzależnienie jest chorobą, którą można leczyć. Terapia polega na zrozumieniu przyczyn picia, grania czy zażywania leków. Wszystko to ułatwia życie w trzeźwości i przyczynia się do lepszego życia.